Medlemskap

 
Spelavgifter inkl medlemskap utomhussäsong 2024* utan licens med licens

Ungdom

300 kr 300 kr
Junior, 16-19 år 450 kr            650 kr         
Pensionär, leg  450 kr 650 kr
Övriga**                    600 kr 800 kr
Stödmedlemmar 200 kr  

* I avgiften ingår medlemskap med 200 kr, samt gratis spel utomhus 2024 på Umeå BGK:s banor, för alla, utom stödmedlemmar, men även tex i Skellefteå. Mer om vilka rättigheter och skyldigheter medlemskapet innebär, hittar du längre ner på sidan.
** Föräldrar till barn som tränar, betalar lika mycket som pensionär dvs 150 kr rabatt.

Föräldrarabatt
Vid minst ett barn/ungdom, som tränar i ungdomsgruppen, ges vårdnadshavarna 150 kr rabatt för spelmedlemskap.

Hur blir jag medlem?
Du kan betala på två sätt;
1) Inte varit medlem tidigare -  Enklast att betala kiosken, då vi vill att Du  fyller i blankett Medlem 2024 i samband med betalning. 

2) Fortsatt medlemskap - Enklast att du betalar in medlemsavgiften (en inbetalning/person) på klubbens bankgiro 357-9539.  Ange först personnummer, sen namn. Detta sätt föredrar vi.

OBS! Skicka samtidigt ett mejl till kassor@ubgk.se med personnummer, inbetalningdag och namn på den/de som inbetalningen avser, samt deras epost och mobilnummer.

Om du vill ha licens och ej haft det föregående år.
Meddela kassören kassor@ubgk.se att du vill ha licens. Om du betalt via kiosken, ta kopia på kvittot och skicka kassören. Kvittot ska fästas på ny medlemsblankett och personalen ska säkerställa att du får ett nytt medlemskort. De meddelar när det är klart.

Hur får jag medlemskortet? När ska jag använda det?
Du får SMS när det kan hämtas i kiosken.  I väntan på kortet, kan kvittokopia/legitimation uppvisas. Ev. ofullständigt ifylld blankett, kompletteras i samband med uthämtandet.

Viktigt att Du visar upp medlemskortet i kiosken, då vi vill registrera alla spel och att vår personal, inte kan förväntas känna till alla nya och gamla ansikten. 

Be om tillträde till vår interna Facebooksida,, "umeåbgkmedlemmar", för att få aktuell info.  Följ gärna vårt instagramkonto "umeåbgk" .

Spelmedlemmar kan visa upp det på följande klubbar för gratis spel utomhus:
Gällivare BGK, Skellefteå BGK, Skönsbergs BGK. Dessutom kan ungdomar spela gratis på Örnsköldsviks MGK s banor

Licensierad spelare inom Nordsvenska distriktet, kan visa upp kortet på alla anläggningar i distriktet, för att få gratis spel.

Ständig medlem
Ständig medlem betalar den av årsmötet beslutat avgift. Har man under två års tid, inte betalat avgift, förfaller medlemskapet pga regler enligt GDPR. Fr.o.m 2019, utses inga nya ständiga medlemmar.

Prova på medlem - ungdom
Ungdom på ungdomträning, kan prova på tre gånger gratis, under förutsättnng att man fyller i blanketten, redan från första tillfället. Detta för att vi ska kunna få bidrag för aktiviteten. Blanketten sätts in i pärm och kan sen även användas som underlag, när ungdomen förhoppningsvis sen beslutar sig för att bli medlem.

Vad innebär medlemskapet?
Ett medlemskap innebär både förmåner och skyldigheter. Genom att betala in medlemskapet, godkänner du dessa, samt att dina kontaktuppgifter används i enlighet med informationen i välkomstbrevet. Det delas ut i när du hämtar medlemkortet eller kan mejllas ut, vid förfrågan till kassör, enligt nedan.

Här nedan nämns spelmedlem några av de förmåner och skyldigheter som de har. (För övriga medlemmar, kontakta kassör)

Några förmåner för alla medlemmar
Spela fritt på våra banorna och även andras banor (se ovan)
Möjlighet att låna utrustning. Skriv upp lista så får du låna tex små bollväskor och bättre klubba.
Gratis kaffe i kiosken
Delta i klubbens aktiviteter
Köpa utrustning till självkostnadspris, tex klubbor och bollar. Vi har ett begränsat urval. Mejla kassor@ubgk.se
Rösträtt på medlems/årsmöte.
Svenska Bangolfförbundets tidning, om man önskar.  Mejla kassor@ubgk.se
Köpa klubbkläder till reducerat pris. Mejla styrelse@ubgk.se 

Några skyldigheter
Delta när klubben kallar till arbete vid minst två tillfällen, normalt krattning på anläggningen, vår och höst. Eller om du hellre vill hjälpa till med annt. 
Följa RF:s regler och riktlinjer och vara en god förebild.
Följa den av klubben andra uppsatta regler och våra stadgar.

För licensmedlemmar gäller både andra förmåner och skyldigheter, kopplat till deltagande i tävlingar (se ersättningsregler).


  • Skribent: Carina Lindström
  • Uppdaterad: 2024-06-07