Medlemskap

 

Medlemsavgifter 2022 Stödmedlem Spelmedlem Licensmedlem

Barn/Ungdom, f 2007 och senare

Ej aktuellt 200 kr 300 kr
Junior, 16-19 år, f 2006 - 2003 200 kr            400 kr          600 kr
Vuxna  200 kr 550 kr 750 kr
Pensionär, leg.                     200 kr 400 kr 600 kr
Ständig medlem 200 kr 400 kr 600 kr

Föräldrarabatt
Vid minst ett barn/ungdom, som tränar i ungdomsgruppen, ges vårdnadshavarna 150 kr rabatt för spelmedlemskap.

Hur blir jag medlem?
Du kan betala på två sätt;

1) Inte varit medlem tidigare -  Enklast att betala kiosken, då vi vill att Du  fyller i blankett Medlem 2021 i samband med betalning. 

2) Fortsatt medlemskap - Enklast att du betalar in medlemsavgiften (en inbetalning/person) på klubbens bankgiro 357-9539.  Ange först personnummer, sen namn. Detta sätt föredrar vi.

OBS! Skicka samtidigt ett mejl till kassor@ubgk.se med personnummer, inbetalningdag och namn på den/de som inbetalningen avser, samt deras epost och mobilnummer.

Hur får jag medlemskortet? När ska jag använda det?

Du får SMS när det kan hämtas i kiosken.  I väntan på kortet, kan kvittokopia/legitimation uppvisas. Ev. ofullständigt ifylld blankett, kompletteras i samband med uthämtandet.

Viktigt att Du visar upp medlemskortet i kiosken, då vi vill registrera alla spel och att vår personal, inte kan förväntas känna till alla nya och gamla ansikten. 

Be om tillträde till vår interna Facebooksida,, "umeåbgkmedlemmar", för att få aktuell info.  Följ gärna vårt instagramkonto "umeåbgk" .

Spelmedlemmar kan visa upp det på följande klubbar för grais spel:

Gällivare BGK,Skellefteå BGK,, Skönsbergs BGK. Dessutom kan ungdomar spela gratis på Örnsköldsviks MGK s banor 

LIcensierad spelare, kan visa upp kortet på alla anläggningar i distriktet, för att få gratis spel. 

Ständig medlem

Ständig medlem betalar den av årsmötet beslutat avgift. Har man under två års tid, inte betalat avgift, förfaller medlemskapet pga regler enligt GDPR. Fr.o.m 2019, utses inga nya ständiga medlemmar.

Prova på medlem - ungdom

Ungdom på ungdomträning, kan prova på tre gånger gratis, under förutsättnng att man fyller i blanketten, redan från första tillfället. Detta för att vi ska kunna få bidrag för aktiviteten. Blanketten sätts in i pärm och kan sen även användas som underlag, när ungdomen förhoppningsvis sen beslutar sig för att bli medlem.

Vad innebär medlemskapet? 

Ett medlemskap innebär både förmåner och skyldigheter. Genom att betala in medlemskapet, godkänner du dessa, samt att dina kontaktuppgifter används i enlighet med informationen i välkomstbrevet. Det delas ut i när du hämtar medlemkortet eller kan mejllas ut, vid förfrågan till kassör, enligt nedan. 

Här nedan nämns spelmedlem några av de förmåner och skyldigheter som de har. (För övriga medlemmar, kontakta kassör)

Några förmåner för alla medlemmar

 • Spela fritt på våra banorna och även andras banor (se ovan)
 • Möjlighet att låna utrustning. Skriv upp lista så får du låna tex små bollväskor och bättre klubba.
 • Gratis kaffe i kiosken
 • Delta i klubbens aktiviteter
 • Köpa utrustning till självkostnadspris, tex klubbor och bollar. Vi har ett begränsat urval. Mejla kassor@ubgk
 • Rösträtt på medlems/årsmöte.
 • Svenska Bangolfförbundets tidning, om man önskar.  Mejla kassor@ubgk
 • Köpa klubbkläder till reducerat pris. Mejla styrelse@ubgk.se 

Några skyldigheter

 • Delta när klubben kallar till arbete vid minst två tillfällen, t.ex. ute på anläggningen, vid tävling eller annat tillfälle tex sitta kiosken.
 • Följa RF:s regler och riktlinjer och vara en god förebild.
 • Följa den av klubben andra uppsatta regler och våra stadgar.

För licensmedlemmar gäller även både andra förmåner och skyldigheter, kopplat till deltagande i tävlingar.


 • Skribent: Anders Näslund
 • Uppdaterad: 2022-12-05