Styrelse och kommittéer

Vill du ha kontakt med hela styrelsen, mejla då till styrelse@ubgk.se 

Valberedning 
Sammankallande -
Håkan Rodling
Ledamot -  Jacob Lindström

Revisor 
Gunnar Liljedah

Kommittéer
Vi vill gärna vara fler i kommiteérna.  Hör av Dig till den sammankallande, om det är någon kommite som tilltalar dig.
Vi har även andra uppdrag, vi behöver hjälp med tex inköp och blommor.

Ungdoms‐ och Juniorkommitté (ungdom@ubgk.se)

Carina Lindström (sammankallande)
Alva Öhman
James Lindström

Felicia Vikström
Jacob Lindström

Uppdraget: Ansvar för att samordna ungdomsverksamheten, med fokus på rekrytera och behålla, där även föräldrar är viktiga spelare. Vara kontakt mot skolor. I förekommande fall söka bidrag och rapportera aktiviteter till bidragsgivare. Ansvara för kommunikation med berörda i valda kanaler.

Marknads, media och rekryteringskommitté  (media@ubgk.se)

Carina Lindström
 (sammankallande)
Johan Eklund

Uppdraget: Ansvar för hemsida, extern facebook samt Instagram. Kommunicera med media såsom tidningar TV, radio eller andra kanaler. Annonsering tex evenmangskalender. Stödja övriga kommiteer i kommunikationsfrågor. Ansvara för foto/grafering och lagring av foton,, som har med klubben att göra. I samverkan med Tävlings och arrangemangskommitén, jobba med rekryteringsfrågor.

Anläggnings‐ och Bankommitté 
Anders Lindström (sammankallande) 
Mats Näsman

Uppdraget: Anvsvar för att säkerställa underhåll och utveckling av anläggningen och dess biytor och i förekommande fall, söka bidrag. Planera och sammankalla till arbetsdagar/kvällar.

Tävlings och arrangemansgkommitté 

Lars Björk (sammankallande)?
Carina Lindström?

Uppdraget: Samordningsansvar för alla tävlingar/arrangemang i Umeå såsom klubbtävlingar, Umeå Nationella tävling/ar, allmänhetens tävling. Även Trivselgolf, Bangolfens dag och andra arrangemang tex med företag, eller föreningar.  Ta fram aktivitetschema i samråd med övriga kommitéer. Ansvara för den interna Facebooksidan (ev Instagram, SMS lista) gällande interna arrangemang, För uppdatering  och annonsering i övriga kanaler, lämnas underlag till  Marknad/Media. I samverkan med Marknad,/mediakommitén, jobba med rekryteringsfrågor. Vid större arrangemang, planera och fördela arbetet på  andra medlemmar.

Sportkommitté (tavling@ubgk.se)

Anders Lindström (sammankallande) 
Lars Göran Gullbrandsen?
Jacob Lindström
Mikael Holmberg

Uppdraget: Ansvar för  att slutföra anmälan och betalning till tävlingar i SBGF/Hcp Online. Ansvar för att seriespel säkerställs, både vad gäller planering  och genomförande, där även ansvar för uttagning och träning ingår, samt säkerställa material. Ansvar för kommunikation med berörda och skicka underlag till Marknad/Media för uppdatering av hemsida och ev tidningar.


  • Skribent: Anders Näslund
  • Uppdaterad: 2022-12-05