• Av Johan Eklund

Välkommen till invigning av vår träningsanläggning inomhus och extra årsmöte söndag 26 november kl 13!

Föredragningslista Extra årsmöte 23 11 26 kl. 13:00

  1. Fastställande av röstlängd för mötet.
  2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  3. Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet.
  4. Fastställande av medlemsavgifter inomhus (se nedan).
  5. Stadgeändring - Motion utökat antal styrelseledamöter
  6. Avslut av årsmötet

Medlemsmöte 23 11 26 direkt efter årsmötet.

  1. Förslag till tid för ungdomsträning. vuxenträning, träning för daglediga.
  2. Tankar kring tävling.
  3. Andra aktiviteter
  4. Prisutdelning KM 2023

Varmt välkomna /Styrelsen UBGK

Styrelsens förslag till medlemsavgifter: 
Spelrätt inomhus 2023
Ungdom 100 kr
Junior 250 kr
Pensionär 250 kr
Vuxna 400 kr
Anm. Medlemsskap, grund 200 kr tillkommer för den som inte redan är medlem.

Nedan är information om övriga priser*). Det är dock ett styrelsebeslut.

Ungdom född 07 och yngre 50 kr/tillfälle 
Junior 70 kr/tillfälle
Pensionär 70 kr/tillfälle
Vuxna 90 kr /tillfälle

*) Gäller för icke medlemmar, om inte annat avtalats.

Tillbaka till föregående sida